Spoedzorg in de grensregio: Nederlandse en Duitse zorgverleners werken samen

Spoedzorg in de grensregio: Nederlandse en Duitse zorgverleners werken samen

Dankzij het Europese subsidieprogramma INTERREG hebben in het werkgebied van de EUREGIO al vele projecten ter bevordering van de Nederlands-Duitse samenwerking plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Toekomstgerichte spoedzorg’, dat zich richt op spoedeisende zorg in de grensregio. Op 8 juni kwamen Nederlands en Duitse ambulancemedewerkers en beleidsmedewerkers uit de zorg in Bocholt bijeen om met elkaar kennis te maken en te oefenen met noodsituaties.

Op vele vlakken weten Nederlanders en Duitsers elkaar al te vinden: als het gaat om vakantie, een dagje winkelen, boodschappen doen of tanken, doet men dit graag bij de buren. In noodsituaties wordt echter minder vaak over de landsgrens heen gekeken, terwijl een ambulance uit het buurland soms sneller ter plekke kan zijn dan wanneer deze uit het eigen land moet komen. Omdat iedere seconde telt in een dergelijke noodsituatie, is het van groot belang dat medewerkers uit beide landen elkaar zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en elkaars werkwijze kennen. Hier werd tijdens de bijeenkomst op 8 juni nader op ingegaan: hoe kun je een patiënt uit het buurland zo goed mogelijk helpen als er sprake is van een taalbarrière? Welke protocollen moeten er in het buurland gevolgd worden? Hoe laat een Duitse ambulance aan een Nederlands ziekenhuis weten dat hij naar de spoedeisende hulp van dit ziekenhuis op weg is?

Fictieve 112-meldingen

Om beter op elkaar ingespeeld te raken, oefenden ambulancemedewerkers van het Nederlandse Witte Kruis en het Duitse Rote Kreuz Borken met fictieve 112-meldingen. Aan bod kwam onder andere hoe zij taken van elkaar kunnen overnemen en welke noodmiddelen in welke situaties gebruikt worden. Zo kunnen ze elkaar in toekomstige spoedzorgsituaties beter ondersteunen.

Vervolg op project ‘PREpare’

Het INTERREG-project ‘Toekomstgerichte Spoedzorg’ wordt geleid door Bureau Acute Zorg Euregio en is een vervolg op PREpare, het vorige spoedzorgproject vanuit INTERREG. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Meer informatie over dit project en de bijeenkomst op 8 juni is te vinden bij de EUREGIO.

X