“Treinverbinding Randstad-Zwolle-Twente-Münster kan veel sneller”

“Treinverbinding Randstad-Zwolle-Twente-Münster kan veel sneller”
Een trein van Deutsche Bahn op het station in Münster.

Uit onderzoek in opdracht van Provincie Overijssel is gebleken dat er op het traject Randstad – Zwolle – Twente – Münster een aanzienlijke tijdwinst geboekt kan worden. De treinverbinding tussen de Randstad, Zwolle en Twente kan met zeker een half uur worden verkort. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag op 30 september pleitten de provincie Overijssel, Regio Zwolle, Twente Board, de EUREGIO en het Duitse NWL (Nahverkehr Westfalen-Lippe) voor actie. Gezamenlijk riepen zij de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet met klem op om de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Zwolle, Twente en Münster de komende jaren als prioriteit aan te merken.

Uit een quick scan onder leiding van Royal HaskoningDHV is gebleken dat door aanpassingen aan het spoor tussen Zwolle en Twente veel tijdwinst behaald kan worden. De investeringen die hiervoor nodig zijn (ongeveer 3,5 miljard euro) betreffen onder meer de verdubbeling en de versnelling van de nu nog grotendeels enkelsporige spoorverbinding, de aanpak van het spoorknelpunt bij Wierden en aanpassingen aan stations. Met deze aanpassingen worden ook de grensoverschrijdende treinverbindingen verbeterd. Tussen Münster en Enschede reizen dagelijks vele forenzen, studenten en toeristen met de trein, waarvan circa twee derde in Enschede overstapt vanuit of naar Nederlandse treinen. Uit een verkenning binnen het project EuregioRail blijkt dat met een eerste investering van 100 miljoen euro op relatief korte termijn de treindiensten naar Münster en Dortmund kunnen worden verduurzaamd en doorgekoppeld, waardoor de overstap in Enschede verdwijnt. Om dit te bereiken vragen de partijen om steun van de regering bij de opname van de verbinding Zwolle-Enschede-Münster in het Europese Comprehensive Network van de Trans-European Networks (TEN-T). Dit is een belangrijke voorwaarde voor Europese financiering.

Ook snellere verbindingen naar Berlijn

De investeringen kunnen op termijn ook ten goede komen aan een extra snelle trein naar Berlijn, bovenop de huidige verbinding. De treinreis tussen Amsterdam en Berlijn wordt zo, inclusief de maatregelen die al op deze verbinding worden genomen, met anderhalf uur verkort tot minder dan vijf uur. Dat sluit aan bij een lang gekoesterde wens van Nederland, Duitsland en Brussel.

X