Bouw- en infraprojecten zijn ook in Duitsland vaak complex, zowel in technisch als in organisatorisch, financieel en juridisch opzicht. Dit brengt bepaalde risico’s met zich mee. Tijdens de ‘Duitsland-Borrel’ bij Strick Rechtsanwälte & Steuerberater op 20 september a.s. wordt besproken welke risico’s zich tijdens een bouwproject kunnen voordoen en hoe deze voortijdig kunnen worden voorkomen.

Dat bouwen risico’s met zich meebrengt, spreekt bijna vanzelf. Dergelijke risico’s kunnen leiden tot vertragingen, onveilige situaties, faalkosten, vorderingen en geschillen tussen partners. Juridische geschillen kunnen in veel gevallen worden voorkomen door tijdig de risico’s in te schatten en actie te ondernemen. Dat geldt met name voor bouwprojecten met een lange looptijd.

Mogelijke risico’s tijdens bouwprojecten in Duitsland

Bewust omgaan met risico’s kan de negatieve effecten op het bouwproces helpen verminderen en bijdragen aan een betere beheersing van bouwprojecten en bedrijf. De basisbeginselen van risicoanalyse en risicomanagement staan centraal tijdens de ‘Duitsland-Borrel’ bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater op 20 september 2017 van 16.30 tot 20.00 uur in Kleve. Tijdens deze kennisbijeenkomst komt architect en bouwkundig econoom Michael Kappenberg aan het woord, directeur van Kappenberg Claim Management und -Visualisierung. Rechtsanwalt Udo Croonenbrock van STRICK staat hem terzijde. Beide specialisten wijzen in hun betoog op de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens een bouwproject in Duitsland en hoe je door intelligente analyse van de gehele situatie vroegtijdig problemen kunt voorkomen.

Gratis deelname

Ook met andere vragen over bouwprojecten in Duitsland kunnen Nederlandse ondernemers bij de aanwezige specialisten terecht. Daarnaast bestaat er zoals altijd gelegenheid met collega-ondernemers te netwerken. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelding: www.strick.de