“We brengen het Ruhrgebied naar Gelderland”

“We brengen het Ruhrgebied naar Gelderland”
Voorzitter Wouter Timmermans.

De provincie Gelderland is een grensoverschrijdend initiatief rijker. De stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland (DNBC-Gelderland) wil de handelscontacten tussen ondernemers uit de provincie Gelderland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen verbeteren. AHA24x7.com ging in gesprek met de voorzitter van de stichting, Wouter Timmermans. Hij is werkzaam bij Stellicher advocaten N.V. te Arnhem, het kantoor dat de DNBC-Gelderland in leven heeft geroepen.

Met de oprichting van de stichting beschikt de provincie Gelderland voor het eerst over een Duits-Nederlandse Businessclub. Timmermans: “Het ontbreken van een Duits-Nederlandse Businessclub in Gelderland, met name in Arnhem als hoofdstad van de provincie, was dan ook een directe aanleiding voor de oprichting hiervan. De provincie grenst direct aan Noordrijn-Westfalen, waar ontzettend veel innovatieve industrieën te vinden zijn. De mogelijkheden om grensoverschrijdend samen te werken zijn eindeloos. Toch worden volgens ons tot nu toe niet alle kansen benut.” Met de DNBC-Gelderland willen de oprichters daar verandering in brengen. Begin dit jaar zijn vrijwel meteen de eerste concrete stappen ondernomen, namelijk het organiseren van twee grootschalige evenementen. “Dat toont aan met welk enthousiasme en energie we aan deze missie zijn begonnen”, aldus Timmermans.

Handelsdelegatie

Het bestuur van de DNBC-Gelderland bestaat uit voorzitter Wouter Timmermans en penningmeester Jeroen Schoot, notaris bij Van Weeghel Doppenberg Kamps in Doetinchem. De Businessclub positioneert zichzelf als handelsdelegatie en richt zich op het aantrekken van Duitse ondernemers uit Noordrijn-Westfalen naar de provincie Gelderland. Het doel is om nieuwe zakelijke contacten tussen Nederlandse en Duitse ondernemers te leggen, ter bevordering van de grensoverschrijdende handelsbetrekkingen. De focus ligt met name op ondernemers uit het Ruhrgebied en uit de regio’s Arnhem-Nijmegen, de Achterhoek en Wageningen.

Bovendien wil de DNBC-Gelderland de relevantie van kennis van de Duitse taal benadrukken en mensen hiervan bewust maken: “Opvallend is dat steeds minder mensen in de grensregio Duits spreken. In Arnhem is er zelfs een middelbare school die onlangs het vak Duits heeft afgeschaft. Zoiets vind ik onvoorstelbaar en onverstandig. Er is sprake van een groot communicatiegebrek tussen mogelijke business partners uit beide landen, omdat men simpelweg de taal niet beheerst. Veel websites van bedrijven, organisaties en zelfs van lokale overheden zijn niet in het Duits. Dat zou toch echt verbeterd moeten worden”, vindt Timmermans.

Handelsdelegatie uit het Ruhrgebied naar Arnhem

In samenwerking met de Businessmetropole Ruhr GmbH uit Essen heeft de DNBC-Gelderland op 11 april van dit jaar een eerste handelsdelegatie uit het Ruhrgebied in Arnhem begeleid. Daarbij werd het duurzame bedrijventerrein Industriepark Kleefse Waard (IPKW) bezocht. Afsluitend vond er een uitgebreide Duitslandborrel plaats.

Gastspreker was schrijfster en voormalig Duitsland-correspondente van de NOS Margriet Brandsma, die over de Strukturwandel in het Ruhrgebied vertelde. Deze Strukturwandel veranderde het industriegebied van weleer in een regio waar onderzoek, innovatie, cultuur en recreatie centraal staan. Jan van Dellen, wethouder in Arnhem, sprak over het grote belang van Duitsers voor de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem ondersteunde de handelsdelegatie en stelde de duurzame Trolleybus 2.0 ter beschikking voor vervoer naar het industriepark.

“De samenwerking met de Businessmetropole Ruhr GmbH beviel zo goed, dat partijen al bezig zijn met het organiseren van een tweede handelsdelegatie in het derde kwartaal van 2019”, aldus Timmermans. “Dit onder de noemer ‘Metropole Ruhr Meets Gelderland’.”

Platform

DNBC-Gelderland is een stichting en onderscheidt zich daarmee van veel andere Businessclubs; het is geen vereniging en beschikt niet over een ledenbestand. Deelnemers aan de handelsdelegaties worden selectief uitgenodigd aan de hand van het desbetreffende thema, bijvoorbeeld energie, health en agri food. Zo kunnen de ondernemers het meest doelgericht met elkaar in contact worden gebracht. Voor deelnemers aan deze activiteiten biedt de stichting een soort uitwisselingsplatform aan: “De DNBC-Gelderland gaat twee á drie evenementen of netwerkbijeenkomsten per jaar organiseren. Ook streven we naar samenwerking met andere spelers in de markt, zoals de DNHK, OostNL, lokale overheden en andere Businessclubs. Hoe meer alle partijen samenwerken, des te beter dat uiteindelijk is voor de provincie”, sluit Timmermans af.

Voor meer informatie en contact met het bestuur, klik hier.

X