De Gemeente Enschede goes east: de grootste stad van Overijssel wil de banden aanhalen met de Duitse buren. Sinds anderhalf jaar is er daarom bij de gemeente een ‘Duitslandteam’ actief. Dit team zet zich in voor meer samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van economie, arbeid en onderwijs. Het komende jaar zal er met enige regelmaat een blog op AHA24x7 verschijnen van leden van het Duitslandteam. Zij zullen hierin hun ervaringen op het gebied van Duits-Nederlandse samenwerking delen. We trappen af met deel 1 van ons interview met ‘leader of the pack’ Peter Schildkamp.

AHA24x7.com: Waarom heeft de gemeente Enschede een Duitslandteam ingesteld?

Peter Schildkamp: De gemeente Enschede kampt met een hoge werkloosheid. Tegelijkertijd zien we aan de andere kant van de grens enorm veel kansen op de Duitse arbeidsmarkt. Deze kansen moeten beter benut worden. In toenemende mate zijn we er ons echter van bewust dat bemiddeling naar Duitsland maar een tijdelijke oplossing is. We streven daarom naar een sterke euregionale arbeidsmarkt die niet langer afhankelijk is van conjuncturele ontwikkelingen in de beide landen. Voorts kampen zowel het Duitse als het Nederlandse grensgebied met een negatieve demografische ontwikkeling. Jonge mensen die na hun studie weer vertrekken uit de grensregio. We streven naar een Euregio waar het voor jonge mensen goed leven en werken is. Het arbeidspotentieel dat hierdoor ontstaat, zal ook investeerders naar de grensregio trekken. Stel een onderneming vestigt zich in Steinfurt. Deze heeft dan de beschikking over studenten en afgestudeerden van de universiteit van Enschede en van Münster, beiden op slechts een half uur rijden!

AHA24x7.com: Wie zitten er allemaal in het team en hoe lang bestaat het team al?

Peter Schildkamp: In het team zitten zes collega’s uit de werk- en beleidsterreinen economie, arbeid en onderwijs. Dus arbeidsbemiddelaars, accountmanagers en beleidsmedewerkers. De arbeidsbemiddeling wordt inmiddels in regionaal Twents verband opgepakt door Werkplein Twente. Hoewel we al ruim twee jaar bezig zijn met de bemiddelingen, is het team in deze vorm sinds anderhalf jaar actief.

AHA24x7.com: Wat is de doelstelling van het team?

Peter Schildkamp: Wij streven naar een open en sterke euregionale (arbeids)markt door middel van samenwerking met Duitse partners (Agentur für Arbeit, Jobcenter, Kreishandwerkerschaften, ondernemers, Euregio etc.). Uiteraard hebben we ook een ‘Enschedees’ doel. Als stad, niet alleen aan, maar ook op de grens willen we een voortrekkersrol in gaan nemen op het gebied van Duits-Nederlandse samenwerking. In onze stad studeren bijna 3.000 Duitse studenten, bezoeken elke zaterdag ruim 20.000 Duitse bezoekers de binnenstad en vestigen zich steeds meer Duitse ondernemers.

AHA24x7.com: Welke taken voert het team zoal uit?

Peter Schildkamp: Wij houden ons bezig met arbeidsbemiddeling, acquisitie (bijvoorbeeld van Duitse detailhandel), deelname aan uiteenlopende euregionale projecten, en lobbyen richting Den Haag, Düsseldorf, Hannover en Brussel. Ook stimuleren we samenwerkingsverbanden tussen werkgevers en onderwijsinstellingen in Nederland en Duitsland. In dit kader organiseren we ook banenbeurzen. Maar ook in de toeristische sector zijn we actief: we moedigen de toeristenbureaus van Gronau en Enschede aan om meer samen te werken.

AHA24x7.com: Wat wilt u in de toekomst bereiken met het Duitslandteam? Denkt u dat het team na verloop van tijd overbodig zal worden?

Peter Schildkamp: Het ultieme doel is, zoals gezegd, een sterke economische Euregio waar het goed werken en leven is. Of men nu in Nordhorn woont en in Denekamp werkt of omgekeerd, dat maakt niet uit. Het euregionale jobhoppen dient vanzelfsprekend te worden. We willen groeien aan de grens. En als dat bereikt is, is ons team nagenoeg overbodig geworden. We bereiken dit echter niet alleen door stimulering van economie of arbeidsbemiddeling. Nadrukkelijk is ook de aandacht voor de wederzijdse taal en cultuur gevraagd en ook daar zetten we ons voor in. In het verleden stierven soortgelijke initiatieven vaak een vroegtijdige dood doordat een INTERREG-subsidie eindigde en er geen geld meer was, of door het vertrek van een pleitbezorger die zich hard maakte voor de zaak. Om dit te voorkomen, zet de gemeente Enschede in op een beleid gericht op Duits-Nederlandse samenwerking voor in ieder geval de komende tien jaar.