Willem-Alexander en Máxima online in gesprek met Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties

Willem-Alexander en Máxima online in gesprek met Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens de jaarlijkse fotosessie in het Oostenrijkse Lech. (c) RVD

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan vanmiddag online in gesprek met Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties. De gesprekken staan in het teken van de Duits-Nederlandse economische betrekkingen en de werkbezoeken die het Koninklijk Paar tussen 2013 en 2019 aan de Duitse deelstaten heeft gebracht. Willem-Alexander en Máxima brengen van 5 tot en met 7 juli een staatsbezoek aan Duitsland.

Tijdens de deelstaatbezoeken werden door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) economische missies georganiseerd. Hierbij kwamen Nederlandse en Duitse bedrijven, wetenschapsinstellingen en koepelorganisaties met elkaar in contact, deden zaken, gingen samenwerkingsverbanden aan en wisselden kennis uit. De relatie met Duitsland is voor de Nederlandse economie van groot belang. Er is geen ander land waarmee de handelsbetrekkingen zo omvangrijk zijn. Andersom is Nederland voor Duitsland de tweede mondiale handelspartner. In januari 2021 ondertekenden Nederland en Duitsland het ‘Innovatie- en Technologie Pact; van sterke handelspartner naar sterke innovatiepartner’ om verdere samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen te bewerkstelligen.

Terugkijken op werkbezoeken

Vandaag blikt het Koninklijk Paar in drie gespreksrondes met achttien vertegenwoordigers terug op de Duitse werkbezoeken. De deelnemers spreken over wat er gebeurde na de werkbezoeken, over de actualiteit van de samenwerking met hun partners en over hun ambities voor de toekomst. In de eerste ronde bespreken bedrijven de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van Smart Industry en fotonica. In de tweede ronde is er aandacht voor de energietransitie met Duits-Nederlandse investeringen en innovaties: van wind-op-zee tot duurzame mobiliteit. Afsluitend staan betrokken partijen uit de sector medtech en e-health stil bij Duits-Nederlandse samenwerking in de gezondheidszorg.

De gekozen thema’s geven de breedte van onderwerpen weer die bij de deelstaatbezoeken naar voren is gekomen. Ze passen bovendien bij de gezamenlijke visie op duurzaamheid en economische ontwikkeling, waarvoor ook tijdens het staatsbezoek nadrukkelijk aandacht is. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen in dat kader tijdens het staatsbezoek een waterstofsymposium en een bijeenkomst over fotonica bij waarin de Duits-Nederlandse samenwerking centraal staat.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X