Als het zou lukken om de grensbelemmeringen volledig weg te nemen, dan zou dat in het minst gunstige geval 7 duizend Nederlanders een baan opleveren, in het meest gunstige geval levert het 42 duizend mensen een baan op. Dit concluderen Joost van Gemeren, Paul Verstraten en Peter Zwaneveld in het onderzoek ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau (CPB) dat op 23 november 2016 verscheen.

Zonder grensbelemmeringen zou ook het jaarloon van een gemiddelde voltijdbaan in grensprovincies toenemen met 140 euro. In het minst gunstige geval gaat het om jaarlijks 30 euro meer loon. Maar obstakels om aan de andere kant van de grens te werken, blijken in de praktijk moeilijk weg te nemen, concluderen de CPB-onderzoekers. Het onderzoek richt zich op de vraag wat het op zou leveren als de gevolgen van ligging aan de grens op de regionale arbeidsmarkt volledig afwezig zouden zijn. Daarnaast worden ook de oorzaken van de huidige grenseffecten op de arbeidsmarkt en aanknopingspunten voor beleid om die effecten te verminderen belicht.

Huidige belemmeringen

Op dit moment vormt de grens nog een barrière voor de arbeidsmarkt in de grensregio. De barrière ontstaat bijvoorbeeld door taal- en cultuurverschillen met de andere landen en het feit dat buitenlandse werkgevers Nederlandse diploma’s niet altijd erkennen. Deze belemmeringen voorkomen dat werknemers de juiste werkgever kunnen vinden, en andersom. Bedrijven en werknemers zijn daardoor minder productief. Dit vertaalt zich in een lagere werkgelegenheid en lagere lonen. Als deze belemmeringen echter worden weggenomen, groeit de productiviteit in de regio. Zo ontstaan nieuwe banen en stijgen de lonen.

Duitse grens

Vooral de Duitse grens vormt nu een belemmering voor de arbeidsmarkt, meer dan de Belgische. Dit kan te maken hebben met het feit dat men in Duitsland een andere taal spreekt en in Vlaanderen niet. Langs de Duitse grens is daarom in potentie ook meer te winnen. Verder kunnen gebieden nabij buitenlandse steden vooruitgang boeken, omdat in steden veel werkgevers te vinden zijn.

Aanbevelingen

Het CPB pleit voor een bredere internationale acceptatie van diploma’s en kwalificaties. De wetenschappelijke literatuur geeft overtuigend bewijs dat dit de interactie over de grens, die nu nog beperkt is, vergroot. Daarnaast kan het verstandig zijn om te investeren in grensoverschrijdende infrastructuur.

Download het volledige rapport van het Centraal Planbureau hier: https://www.cpb.nl/publicatie/de-arbeidsmarkt-aan-de-grens-met-en-zonder-grensbelemmeringen