Bevolkingsaantal Duitse grote steden niet verder gegroeid

Bevolkingsaantal Duitse grote steden niet verder gegroeid

Eind 2020 woonden er bijna 24,5 miljoen mensen in Duitse grote steden met 100.000 of meer inwoners die niet zijn aangesloten bij een Kreis. Dat was ongeveer 29,4 % van de totale bevolking. Eind 2011 bedroeg dit aandeel nog 28,7 %. Sinds 2011 bedroeg de bevolkingsgroei in deze grote steden gemiddeld 0,7% per jaar, maar deze trend heeft zich in 2020 niet doorgezet: het aantal inwoners van daalde zelfs licht met -0,1 % ten opzichte van een jaar eerder, aldus het Duitse Bureau voor de Statistiek (Destatis).

Minder immigratie uit het buitenland

Terugblikkend is de bevolkingsgroei in de grote steden sinds 2011 in de grote steden vooral te danken aan immigratie uit het buitenland. In 2020 bedroeg het aantal immigranten uit het buitenland ongeveer 452.000 en het aantal emigranten 361.000. In het jaar daarvoor registreerden de grote steden die niet zijn aangesloten bij een Kreis 620.000 immigranten en 472.000 emigranten. De netto-immigratie uit het buitenland daalde dus van 148.000 in 2019 tot ongeveer 91.000 in 2020. Het nationale gemiddelde daalde als gevolg van de coronapandemie ook aanzienlijk (-33%) maar de daling was nog groter in de steden (38%).

Minder jonge volwassenen verhuizen naar metropolen

De verandering in de migratie naar grote steden vanuit binnen- en buitenland is bijzonder uitgesproken in bepaalde leeftijdscategorieën. In coronajaar 2020 kwamen er minder immigranten in de leeftijdscategorie 18-35 jaar uit het buitenland. In de grote steden is de instroom van 18- tot 22-jarigen, met name jongvolwassenen die gaan studeren, in 2020 afgenomen.

X