CDU-politicus en vakbondsvertegenwoordigers bespreken mogelijkheden spoorlijn Nijmegen-Kleve

CDU-politicus en vakbondsvertegenwoordigers bespreken mogelijkheden spoorlijn Nijmegen-Kleve

De spoorlijn tussen Nijmegen en Kleve: al jarenlang een heet hangijzer. Wordt hij nu wel of niet geheractiveerd? In Kleve kwamen onlangs CDU-politicus Stefan Rouenhoff en vakbondsvertegenwoordigers Wilco Veldhorst van de FNV en Frank Thon van DGB Niederrhein samen om hierover te praten.

Uit recent onderzoek van de Europese Unie, waarbij 200 treinverbindingen werden onderzocht, bleek dat de treinverbinding tussen Nijmegen en Kleve een veelbelovend traject is. De Europese Unie beoordeelde de spoorlijn namelijk als één van de 40 meest kansrijke grensoverschrijdende treintrajecten. Tijdens de bespreking in Kleve stelden de politicus en de vakbondsvertegenwoordigers vast dat een heropening van de spoorlijn veel voordelen zou hebben. Veldhorst en Thon wezen erop dat een heractivering van de spoorlijn een positief effect op de arbeidsmarkt zou hebben: zowel Nederlanders als Duitsers zouden gemakkelijker op hun werk in het buurland kunnen komen en gemakkelijker in het buurland kunnen solliciteren. Bovendien zouden de wegen minder belast worden, wanneer de spoorlijn in ere hersteld zou worden. Daarnaast zou de heropening van de spoorlijn volgens Rouenhoff ook op andere gebieden van belang zijn: “De heractivering van de spoorlijn is een belangrijk signaal. Het laat niet alleen zien dat Europa functioneert, maar het draagt ook bij aan milieubewuster vervoer.”

Er wordt al jaren over de heractivering van de spoorlijn gesproken. In maart 2017 werd bekend dat de gemeentes Kleve, Kranenburg, Berg en Dal en Nijmegen voorstanders van een heractivering zijn. De Provincie Gelderland, die voor de kosten zou moeten opdraaien, liet in juli 2017 weten dat zij de spoorverbinding niet rendabel genoeg vindt om in te investeren. Daarmee leek de kous af, maar begin 2018 bleek dat de kosten minder hoog zijn dan aanvankelijk gedacht werd, waardoor er wederom discussies over de rentabiliteit van de spoorlijn ontstonden. Begin 2019 liet de gemeente Nijmegen echter weten dat zij twijfelfde aan de haalbaarheid van de heractivering. Desondanks zagen de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland wel het nut van een goede verbinding tussen de twee steden en daarom werd in april 2019 geopperd om een elektrische bus op het traject in te zetten. Ook bussen op waterstof zouden tot de mogelijkheden behoren. Of er ooit groen licht voor de spoorlijn gegeven gaat worden is onduidelijk, maar het blijft een veelbesproken thema.

X