De EUREGIO-Raad is vrijdag 30 november in Warendorf samengekomen. Het grensoverschrijdende parlement komt driemaal per jaar bij elkaar in een van zijn aangesloten gemeenten om gemeenschappelijke Nederlands-Duitse kwesties te bespreken.

In de vergadering van de EUREGIO-Raad werd het innovatieve initiatief “Urban Air Mobility” gepresenteerd. Bij deze pilot gaat het erom uit te vinden hoe reddingsdiensten in de toekomst met behulp van drones in het grensgebied sneller ter plaatse kunnen zijn.

Tijdens de bijeenkomst werden ook besluiten genomen over zogenaamde grensoverschrijdende kleine projecten. In de afgelopen tweeënhalf jaar hebben bijna 440 grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven INTERREG-financiering van elk tot 25.000 euro ontvangen. Daarbij kan het gaan om Nederlands-Duitse activiteiten van scholen, verenigingen, gemeenten of MKB. Door grensoverschrijdende sociaal-culturele of sociaal-economische projecten moet het barrière-effect van de grens verminderd worden.

Tot slot heeft de EUREGIO-Raad Jeffrey Rouwenhorst verkozen tot voorzitter van de EUREGIO-commissie “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”.

Grensoverschrijdende fracties

De EUREGIO-Raad is het politieke orgaan van de EUREGIO. De partijen die in de EUREGIO-Raad vertegenwoordigd zijn, vormen grensoverschrijdende fracties. De Raad telt 84 stemgerechtigde leden. Hiervan komen er 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Meer informatie is beschikbaar op http://www.euregio.eu/nl/over-euregio/organisatie/euregio-raad.

X