Het grensoverschrijdend inzetten van medewerkers in de zorgsector krijgt gestalte: binnen het Nederlands-Duitse project “Zorgen voor…, zorgen dat…” ligt de focus op scholen, opleidingen, stagiaires, zorginstellingen en werkzoekenden in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en Noord-Duitsland. Donderdag 26 mei j.l. werd op het Provinciehuis in Assen het startschot gegeven voor het project.

Een belangrijk doel van “Zorgen voor…, zorgen dat…” is om 800 studenten (de helft daarvan steeds uit NL resp. D) stage te laten lopen in het buurland. Zij worden begeleid in het kader van het project. Daaronder valt ook het oprichten van diverse grensoverschrijdende stagebureaus die stageaanvragen en stageplaatsen aan weerszijden van de grens snel en onbureaucratisch zullen coördineren. Met behulp van een zelf ontwikkelde onderwijsmodule moet het voor studenten en leerlingen eenvoudiger worden om stage te lopen in het buurland. De ervaring die in het project wordt opgedaan, zal worden verwerkt in de leerplannen van opleidingscentra in beide landen. Betrokken zijn onder andere hogescholen en ROC’s, alsmede beroepsopleidingen aan Duitse kant.

Vaste baan in het buurland
In aansluiting op de stages kunnen diverse leerlingen en studenten van een zorgopleiding in aanmerking komen voor een vaste baan in het buurland. Want veroorzaakt door conjuncturele schommelingen zijn in het betreffende buurland momenteel meer vakmensen beschikbaar waar men aan de andere kant van de grens naarstig naar zoekt. Een grenzeloze arbeidsmarkt zou deze conjuncturele schommelingen het hoofd kunnen bieden.

Cees Bijl

Cees Bijl, Gedeputeerde van de Provincie Drenthe

Obstakels verwijderen
Het project “Zorgen voor…, zorgen dat…” maakt het mogelijk dat vakmensen zowel in Nederland als in Duitsland inzetbaar zijn. Dat daarvoor nog enkele belemmeringen uit de weg geruimd moeten worden, maakten, in het kader van de startbijeenkomst, ook eregasten Cees Bijl en Franz-Josef Sickelmann duidelijk. Bijl, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, benadrukte: “De regels en wetgeving zijn nog steeds verschillend. Een centraal thema binnen het project is om die reden het erkennen van kwalificaties en diploma’s in het buurland. Werknemers en stagiaires moeten bij de keuze van hun werkplek alle mogelijkheden geboden krijgen om een blik over de grens te werpen.” Franz-Josef Sickelmann, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, ligt bovendien een opwaardering van banen in de zorg na aan het hart: “Deze opwaardering heeft de zorgsector verdiend. Niet alleen de zorg voor ouderen vereist een hoge mate aan eigen verantwoordelijkheid. Het vervullen van vacatures in de zorgsector zal gezien de demografische ontwikkeling in de komende decennia een centraal thema zijn op de arbeidsmarkt.”

Projectpartners
Projectpartners die onder andere betrokken zijn bij “Zorgen voor…, zorgen dat…” zijn:  Netwerk ZON, CMO STAMM, UMC Groningen, Hochschule Osnabrück, Krankenhaus Rheiderland, UWV Emmen, Klinikum Leer, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), BBS Norden, Azurit Gruppe Apen, Stenden Hoogeschool Emmen, Akademie St. Franziskus in Lingen, Elisabeth-Frerichs-Haus (AWO) in Oldenburg, Landkreis Vechta, alsmede het Klinikum Emden. Bij enkele instellingen is men inmiddels begonnen met stages door studenten en leerlingen.

Het project “Zorgen voor…, zorgen dat…” maakt deel uit van het project “Arbeidsmarkt Noord”. Lead Partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Meer informatie over het project is te vinden op www.arbeidsmarkt-noord.eu

X