Afgelopen jaar vierden de steden Hengelo en Emsdetten met ondersteuning van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland het 25-jarig jubileum van de partnersteden. Al sinds 1991 worden jaarlijks verschillende uitwisselingen tussen de steden georganiseerd.

Rianne Driessen van de gemeente Hengelo en Klaus Osterholt van de Stadt Emsdetten kijken terug op een succesvol jaar waarin het 25-jarig jubileum van de partnersteden Emsdetten-Hengelo werd gevierd. Zij verheugen zich al op de volgende 25 jaar van grensoverschrijdende samenwerking.

Kunstuitwisseling

In het kader van het jubileum werden gedurende het hele jaar verschillende activiteiten georganiseerd die de verbinding tussen de gemeentes en hun inwoners bevorderd en versterkt hebben. Er werd een kunstuitwisseling tussen scholieren van Duitse en Nederlandse scholen georganiseerd waarbij schilderijen en beelden van de steden werden gemaakt. Deze schilderijen en beelden werden tussen de steden uitgewisseld en zijn inmiddels aan beide kanten van de grens tentoongesteld. Bovendien vond een uitwisseling van bibliotheekboeken evenals een daarmee verbonden bezoek van een Duitse schrijver aan Nederland en een Nederlandse schrijfster aan Duitsland plaats. De Dodenherdenking op 4 mei in Hengelo werd door de Duitse partners bijgewoond. In vervolg daarop was een afvaardiging uit Hengelo aanwezig bij de Duitse buren op Volkstrauertag* in november. Scholieren uit Hengelo en Emsdetten hebben samen de gedenkfeesten vormgegeven.

Vluchtelingen

De afgevaardigden van beide gemeentes hebben over de structuur en organisatie van de huidige vluchtelingstroom aan beide kanten van de grens gesproken. Zo werden concepten voor de integratie van vluchtelingen in de lokale gemeenschap besproken.

Het is voor de organisatoren van de uitwisseling belangrijk om zo veel mogelijk groepen samen te brengen, onderling begrip te stimuleren en kansen die door deze ontmoetingen ontstaan te gebruiken. Na verloop van tijd liepen de ontmoetingen zelfs bijna vanzelf, hooguit met een beetje hulp van de gemeenten. Vaak ontwikkelden zich uit een initiatief van de burgers projecten die pas later bij de gemeenten bekend werden, aldus Rianne Driessen en Klaus Osterholt. Er bestaat echter ook steeds weer het risico dat projecten stoppen wanneer belangrijke initiatiefnemers van projecten wegvallen en bestaande structuren verloren gaan.

Meer samenwerking in het onderwijs

Heel motiverend voor de samenwerking zijn de burgemeesters Georg Moenikes uit Emsdetten en Sander Schelberg uit Hengelo. Beiden hebben door hun open en ongecompliceerde wijze van samenwerken laten zien hoe makkelijk het contact met de buren kan zijn. Door hun houding inspireerden de burgemeesters de burgers ook een concrete stap in de richting van de inwoners van de partnerstad te zetten. Dit positieve impuls werd door scholen en scholieren gebruikt om in het kader van het jubileum meer samenwerking in het onderwijs te organiseren.

Voor de toekomst hebben de twee steden al nieuwe projecten gepland. Uitwisselingen van burgers, organisaties en verenigingen evenals bezoeken aan de wederzijdse stadsbesturen staan al op de planning. Op deze manier wordt de barrièrewerking van de grens verder afgebouwd.

* Op Volkstrauertag, de tweede zondag voor de eerste adventszondag, worden in Duitsland alle slachtoffers van geweld en oorlog herdacht.
X