De welstand in Duitsland blijft volgens een recente studie op het niveau van de jaren negentig steken. De reden daarvoor is de inkomensongelijkheid. De door de onderzoekers gebruikte methode is echter niet geheel onomstreden.

De welstand in Duitsland ligt, bezien op de lange termijn, duidelijk achter op de economische groei. Dat bleek uit onderzoek van Instituut voor Macro-Economie en Conjunctuuronderzoek van de Hans-Böckler-Stiftung (IMK)

Met name in de eerste jaren van het nieuwe millennium was er volgens de uitkomsten van het onderzoek sprake van een flinke stijging in inkomensongelijkheid in Duitsland. “In die tijd stagneerde het reële loon van veel werknemers, terwijl kapitaal en ondernemensinkomers sterk stegen.”

Het reële loon steeg in de afgelopen jaren weliswaar ook merkbaar, maar omdat dit ook gold voor de kapitaal- en vermogensinkomens, is de inkomensongelijkheid nauwelijks afgenomen.

Ook sociale en ecologische aspecten meegewogen

De methode, waarmee de onderzoekers de welstand meten, is echter omstreden. De toegepaste zogeheten Nationale Welvaartindex wordt als alternatieve indicator voor het gangbare Bruto Binnenlands Product (BBP) gebruikt. De gebruikte methode richt zich vooral op particuliere consumentenbestedingen. Anders dan bij het BBP worden daarbij naast de economische ook sociale en ecologische aspecten meegenomen. Zo probeert men met dit model diverse componenten als luchtvervuiling of lawaaioverlast uit te drukken in geld.

Daarbij werden teveel componenten buiten beschouwing gelaten, zodat de twee indicatoren slechts tot op zekere hoogte met elkaar vergeleken kunnen worden, zei Nils aus dem Moore, hoofd van de onderzoeksgroep duurzaamheid en governance bij het Leibniz-Institut für Wirtschafsforschung in Essen. “De indicator is een legitieme bijdrage in een debat over het meten van de welstand, maar het is niet zo dat met deze index de Steen der Wijzen is gevonden.”

Eind mei had het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) al een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de aanhoudende economische bloei in Duitsland niet bij alle burgers merkbaar is. Volgens het onderzoek zijn de reële beschikbare inkomens tussen 1991 en 2015 bij particuliere huishoudens gemiddeld met 15 procent gestegen. Daarvan profiteerden volgens het onderzoek de meeste inkomensgroepen, maar niet de onderste.

Lees het volledige artikel in het Duits in Der Spiegel.

X